Komitet Organizacyjny

  1. Prof. dr hab. med. Jarosław Berent, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
  2. Mgr inż. Włodzimierz Caban, Polska Izba Rzeczników Patentowych
  3. Mgr inż. Leszek Cieciura, Stowarzyszenie Geodetów Polskich
  4. Dr med. Wiesław Czernikiewicz, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
  5. Lek. Stanisław Dorosz, Ośrodek Ekspertyz Sądowych MEDISON
  6. Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  7. Dr inż. Piotr Fundowicz, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
  8. Dr Mieczysław Goc, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  9. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
  10. Dr hab. med. Paweł Krajewski, Federacja Polskich Towarzystw Medycznych
  11. Mgr Tatiana Korniak, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
  12. Dr Maria Kujawa, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
  13. Mgr inż. Ryszard Marcińczak, Przewodniczący GKR NOT
  14. Dr Ewa Milewska, Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej SA Warszawa
  15. Dr Piotr Nazaruk, Zespół ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki, Instytut Prawa Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  16. Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
  17. Mgr inż. Adam Reza, Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych
  18. Prokurator Prokuratury Okręgowej mgr Agnieszka Welenc, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  19. Lek. dent. Ewa Paszek, Naczelna Izba Lekarska
  20. Mgr inż. Małgorzata Skąpska, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  21. Dr med. Elżbieta Skupień, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
  22. Mgr Kazimierz Sobka, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  23. Mgr inż. Witold Solski, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego
  24. SSO mgr Maciej Strączyński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
  25. Prof. dr hab. praw Tadeusz Tomaszewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  26. Dr Waldemar Truszkiewicz, Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
  27. Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski