Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Pani Prokurator Beata Sawicka – Felczak

W imieniu Komitetu Organizacyjnego IKNS uprzejmie informuję, że zgodnie z trybem przyjętym w czasie obrad Kongresu, drogą głosowania, wytypowano następujących kandydatów do komisji mającej opracować projekt ustawy dotyczącej biegłych:

  1. inż. Jerzy Chomont
  2. dr med. Jerzy Pobocha
  3. mgr inż. Adam Reza
  4. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  5. prof. dr hab. Tadeusz Widła

W ocenie organizatorów Kongresu osoby te prezentują pełne kompetencje, pozwalające efektywnie uczestniczyć w opracowaniu projektu tego nowego aktu prawnego. W załączeniu przesyłam ankiety wypełnione przez biegłych.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IKNS
Dr med. Jerzy Pobocha