1. Prof. dr hab. med. Jarosław Berent, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
 2. Mgr inż. Włodzimierz Caban, Polska Izba Rzeczników Patentowych
 3. Mgr inż. Leszek Cieciura, Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 4. Dr med. Wiesław Czernikiewicz, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
 5. Lek. Stanisław Dorosz, Ośrodek Ekspertyz Sądowych MEDISON
 6. Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
 7. Dr inż. Piotr Fundowicz, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 8. Dr Mieczysław Goc, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 9. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
 10. Dr hab. med. Paweł Krajewski, Federacja Polskich Towarzystw Medycznych
 11. Mgr Tatiana Korniak, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 12. Dr Maria Kujawa, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
 13. Mgr inż. Ryszard Marcińczak, Przewodniczący GKR NOT
 14. Dr Ewa Milewska, Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej SA Warszawa
 15. Dr Piotr Nazaruk, Zespół ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki, Instytut Prawa Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 16. Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 17. Mgr inż. Adam Reza, Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych
 18. Prokurator Prokuratury Okręgowej mgr Agnieszka Welenc, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 19. Lek. dent. Ewa Paszek, Naczelna Izba Lekarska
 20. Mgr inż. Małgorzata Skąpska, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 21. Dr med. Elżbieta Skupień, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 22. Mgr Kazimierz Sobka, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 23. Mgr inż. Witold Solski, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego
 24. SSO mgr Maciej Strączyński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
 25. Prof. dr hab. praw Tadeusz Tomaszewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 26. Dr Waldemar Truszkiewicz, Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
 27. Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski