1. Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący, Katedra Kryminalistyki UW
 2. Prof. dr hab. med. Jarosław Berent, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UM w Łodzi
 3. Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
 4. Dr Małgorzata Frysztak, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 5. Dr Mieczysław Goc, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 6. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
 7. Prof. dr hab. Czesław Kłak, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl
 8. Dr n. ekonom. Agnieszka Maciąg, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 9. Dr Ludwika Mostowicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński
 10. Dr Piotr Nazaruk, Zespół ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki, Instytut Prawa Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 11. Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 12. Prof. dr hab. Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego
 13. Dr hab. Monika Zbrojewska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego