ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE

Lp Godło Organizacja Strona WWW
1  1 Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej www.ptps.com.pl
2  2 Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne www.kryminalistyka.pl
3  3 Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii www.ptmsik.pl
4  4 Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego www.kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl
5  5 Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT www.rzeczoznawcy.com.pl
6 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce www.skwp.pl
7  Polskie-Stowarzyszenie-Biegłych-Sądowych-Do-Spraw-Wypadków-Drogowych Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych www.psbs.org.pl
8  8 Naczelna Izba Lekarska www.nil.org.pl
9  9 Stowarzyszenie Psychologów Sądowych www.spswp.org.pl
10  10 Stowarzyszenie Geodetów Polskich www.sgp.geodezja.org.pl
11  pts_logo-copy Polskie Towarzystwo Seksuologiczne www.seksuolodzy.org.pl
12  12 Polska Izba Rzeczników Patentowych www.rzecznikpatentowy.org.pl
13 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych www.pfva.com.pl
14 Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego

www.wzpp.org.pl

 

15 Federacja Polskich Towarzystw Medycznych www.fptm.com.pl
16  kssip Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury www.kssip.gov.pl
17  Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych www.not.org.pl/not
18  18 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński www.wpiaus.pl
19  logo-ipps Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej www.ipps.pl/kierownictwo.html
20  20 Ośrodek Ekspertyz Sądowych MEDISON www.oesmedison.pl
21 Instytut-Psychiatrii-i-Neurologii-w-Warszawie Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie www.ipin.edu.pl
22 Katedra Kryminalistyki,
Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Śląski
www.kryminalistyka.us.edu.pl
23 Instytut-Ekspertyz-Sądowych-w-Krakowie Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie www.ies.krakow.pl
24 logo_ptrm_kwadrat Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych www.ptrm.pl
25 iustitia-01 Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA www.iustitia.pl
26 Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej www.ptmu.org.pl
27 logo-PIIB_R Polska Izba Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl