Karta zgłoszenia

Aby dokonać zgłoszenia na II Kongres Nauk Sądowych należy przesłać do Nas wypełnioną Kartę Zgłoszenia w formie papierowej, elektronicznie lub za pomocą poniższego formularza on-line.

Karta uczestnictwa II KNS


Formularz zgłoszenia uczestnictwa:

Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w


II Kongresie Nauk Sądowych
w dniu 20.06.2015r.(sobota)

Imię i nazwisko (wymagane)

Stopień i/lub tytuł zawodowy:

naukowy:

Biegły z zakresu:

Z listy Sądu Okręgowego w:

Adres i telefon, fax:

Adres email (wymagane)

Rachunek wystawić na: (NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT)

Dodatkowe prośby lub propozycje np. programowe:


Wysyłając powyższy formularz elektroniczny zobowiązuje się zapłacić za koszty uczestnictwa jakie podano w Komunikacie Nr 2