Aby dokonać zgłoszenia na II Kongres Nauk Sądowych należy przesłać do Nas wypełnioną Kartę Zgłoszenia w formie papierowej, elektronicznie lub za pomocą poniższego formularza on-line.

Karta uczestnictwa II KNS

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa:

  Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w


  II Kongresie Nauk Sądowych
  w dniu 20.06.2015r.(sobota)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stopień i/lub tytuł zawodowy:

  naukowy:

  Biegły z zakresu:

  Z listy Sądu Okręgowego w:

  Adres i telefon, fax:

  Adres email (wymagane)

  Rachunek wystawić na: (NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT)

  Dodatkowe prośby lub propozycje np. programowe:


  Wysyłając powyższy formularz elektroniczny zobowiązuje się zapłacić za koszty uczestnictwa jakie podano w Komunikacie Nr 2