Minister Gospodarki RP, Pan Janusz Piechociński, wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym II Kongres Nauk Sądowych. (potwierdzenie patronatu)