O nierzetelnych i opieszałych ekspertach dowie się minister sprawiedliwości, a prezes sądu skreśli ich z listy.

Po dziesięciu latach przygotowywania projektów nowej ustawy o biegłych minister sprawiedliwości zapowiada kolejny projekt. Najpierw jednak wysłał zalecenia do prezesów wszystkich sądów okręgowych w kraju. Mówi w nich wprost, jak weryfikować niesolidnych biegłych, jak sprawdzać, czy są solidni, i kogo informować, kiedy okażą się niekompetentni lub nierzetelni. Wśród wytycznych znalazły się także wskazówki dotyczące postępowania administracyjnego podczas ustanawiania biegłych oraz zwalniania ich z funkcji.

” Całość artykułu na stronie prawo.rp.pl ”  i link http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308219952-Minister-sprawiedliwosci-zapowiada-kolejny-projekt-dot-bieglych-sadowych.html