MIEJSCE KONGRESU:

Auditorium Maximum
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

DATA KONGRESU:
27 listopada 2010r. (sobota)

GODZINY OBRAD:
10-18:00

KONTO
(subkonto PTPS, Szczecin, ul. Żołnierska 55, tytuł wpłaty: I KNS)
69 1090 1492 0000 0001 1382 4745

Cele kongresu:

 • integracja biegłych i rzeczoznawców,
 • zorganizowanie przedstawicielstwa,
 • szeroka informacja w mediach,
 • poprawa statusu biegłego,
 • optymalizacja współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.

Główne tematy kongresu: godzina 10:00-15:00 Auditorium Maximum

 1. Status biegłego w Polsce i na świecie, podatek VAT
 2. Kompetencje i metodologia pracy biegłego: dowód naukowy a dowód sądowy.
 3. Opinie kompleksowe – inter- i multidyscyplinarne.
 4. Federacja Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców, Rada Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców.

Obrady w sekcjach: godzina 16:00 -18:00, aula A i B

 1. prawo, nauki humanistyczne, medycyna, psychologia
 2. nauki techniczne i rolnicze

Kartę zgłoszenia i ankietę (w załączeniu) prosimy przesłać:

 • najlepiej mailem: sekretariat@1kns.pl, lub
 • Fax: 91 886 58 84, lub
 • Pocztą na adres: Komitet Organizacyjny I KNS, ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin

Opłata konferencyjna wynosi 150zł do dnia: 1.09.2010.

Po tym terminie opłata wynosi 250zł. W opłacie tej mieści się: obiad, przerwa kawowa, materiały konferencyjne, koszty zorganizowania I KNS, wynajem sal itp.

Płatna przelewem na konto: 69 1090 1492 0000 0001 1382 4745

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
Ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin

Tytuł przelewu: I KNS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS

Dr med. Jerzy Pobocha