Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o biegłych sądowych.
Szczegóły w załączniku.

Uregulowania statusu biegłych sądowych, 18.03.2014