Niniejszy raport został przygotowany w ramach współpracy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (dalej: HFPC) oraz Polskiej Rady Biznesu (dalej: PRB).

Zamierzeniem autorów tego raportu jest analiza wieloaspektowego zagadnienia, jakim jest funkcjonowanie biegłych sądowych w systemie polskiego prawa. Szczególną uwagę w tym zakresie poświęcono powoływaniu i weryfikacji kompetencji kandydatów na biegłych, a także instrumentom kontroli nad ich pracą.

Biegli sądowi w Polsce, raport, kwiecień 2014