Koleżanki i Koledzy psychiatrzy i psycholodzy Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej informuje, że podejmuje działania dla zmiany stawek wynagrodzenia za opinie sądowo-psychiatryczne. W tym celu planujemy odbyć rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości, problemem zainteresować posłów na Sejm RP, media. W załączeniu przesyłam odpowiedź posła na Sejm RP prof. Jana Widackiego na moje pismo dotyczące zmiany stawek biegłych […]

więcej ...